Ekos Cakes d.o.o

V. Nazora 2

42000 Varaždin

OIB: 25541500918

tel: 042/314-314

email: info@ekos-cakes.hr

Search

Politika kvalitete i sigurnosti hrane

Osnovna načela naše politike su:

1. Usredotočenost na kupce
Temeljno opredjeljenje EKOS Pekarnice d.o.o. kontinuirano je povećanje zadovoljstva kupaca i potrošača našim proizvodima i uslugama. Naša firma bavi se konditorskom proizvodnjom svježih i smrznutih slastica - kolača i torti te čajnog peciva. Navedeno obuhvaća neprestane inovacije u raznolikosti proizvoda, poboljšanje kvalitete istih te osluškivanje tržišta s povratnim informacijama, a koje su od izuzetne važnosti za razvoj proizvoda i tvrtke.

2. Zaštita okoliša
Neprekidnim praćenjem i analizom svih procesa u organizaciji nastojimo smanjiti negativan utjecaj na okoliš.
Racionalno koristimo energiju te gospodarimo otpadom prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

3. Održivost
Praćenjem trendova i razvojem novih znanja i sposobnosti, posjećivanjem svjetski poznatih sajmova i seminara, odnodno edukacija, osuvremenjivanjem poslovnih procesa prihvatom posjeta svjetski poznatih proizvođača i tehnologa, unapređenjem tehnologija i opreme cilj nam je održati i ojačati poziciju kako na domaćem, tako i stranim tržištima.

4. Odgovornost osoblja
Stalnom brigom o zaposlenima i njihovom obrazovanju, izdavanjem jasnih i konkretnih radnih uputa i naloga, svi zaposlenici se zadužuju za savjesno provođenje proizvodnih procesa. Svaki zaposlenik ima obvezu pridržavati se politike kvalitete, te pridonositi ostvarenju ciljeva kvalitete u okviru svojih odgovornosti. Obzirom da je naš core business slastičarstvo, nevjerovatna bezgranična osobna kreacija i inovativnost, osnova su našeg poslovanja. Važnost neprekidnog ispitivanja kvalitete postojećih i novih proizvoda zaposlenika u razvojnom djelu proizvoda, imperativ su u samoj politici poslovanja. Praćenje trendova na svjetskom tržištu, edukacije o novim paremetrima vezanih na sirovine i primjene sastava proizvoda u proizvodnji, smatraju se adekvatnim za društveno odgovorno poslovanje.

5. Zahtjevi za proizvod
Brinemo o kvaliteti, zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti naših proizvoda prema načelima HACCP-a i IFS standarda, poštujući zakonske propise RH i EU.
Proizvodnja proizvoda visoke kvalitete i sigurnih za konzumaciju svim potrošačima osigurava se kroz cijeli lanac hrane: od nabave sirovina i ambalaže pa do distribucije gotovog proizvoda. Vodimo brigu o prilagodbi EU, pa i svjetskih standarda u proizvodima (UTZ certifikat kakaoa, RSPO certifikat palminog ulja, razvoj proizvoda sa smanjenim udjelom šećera).

6. Neprekidno poboljšanje

Kontinuiranim prepoznavanjem i implementiranjem zahtjeva tržišta na području prehrambene industrije nastojimo neprekidno poboljšavati cjelokupni sustav. Nastojimo biti prije svoga vremena, što ima za cilj postaviti vlastito poslovanje kao uzor u odgovornosti i društveno poslovnom odnosu.

7. Etička odgovornost
Etički korektno poslovanje obuhvaća pridržavanje važećih zakona, zabranu diskriminacije kod zapošljavanja, zabranu prisilnog rada, dječjeg rada, poštivanje ugovora o radu te isplatu plaća sa svim davanjima (plaćen godišnji odmor,slobodni dani), a u skladu sa svim važećim zakonskim propisima.